كل عناوين نوشته هاي AMIR

AMIR
[ شناسنامه ]
بازگشت پس از مدتها ...... شنبه 91/12/19
تنهايي ...... چهارشنبه 90/2/14
پاره آجر ...... چهارشنبه 89/10/8
به نام مهربانترين ...... شنبه 89/2/11
آدما واسه تو فقط يه ابزارند ...... دوشنبه 88/11/12
  ==>   ليست آرشيو شده ها